Inzicht

Ik wil mijn bedrijfsrisico’s in kaart brengen.

Meer inzicht

Voorkomen

Ik wil mijn risico’s verlagen en stilstand van mijn bedrijfsprocessen voorkomen.

Meer voorkomen

Noodhulp

Ik wil hulp bij een calamiteit zodat mijn bedrijfsprocessen doorgaan.

Meer noodhulp
PinC Agro keurmerk

Ons programma: 'Grip op Continuïteit'

Periodieke ondersteuning bij het verbeteren van de prestaties van je onderneming. Duurzame risicobeheersing voor een vast bedrag per jaar. Met als resultaat grip op continuïteit en reductie van kwetsbaarheid waardoor je kunt blijven ondernemen.

  • Vast aantal uren continuïteitsadvies
  • Risico-inventarisatie en analyse
  • Ondersteuning bij preventie-&noodplan
  • Monitoring van risico’s en onderhoud
  • Persoonlijke continuiteitsadviseur
  • 24/7 noodhulpondersteuning