Inzicht

Ik wil mijn bedrijfsrisico’s in kaart brengen samen met een risicoadviseur.

Meer inzicht

Voorkomen

Ik wil mijn risico’s verlagen en stilstand van mijn bedrijfsprocessen voorkomen.

Meer voorkomen

Noodhulp

Ik wil hulp bij een calamiteit zodat mijn bedrijfsprocessen doorgaan.

Meer noodhulp
PinC Agro keurmerk

Ons programma: 'Grip op Continuïteit'

Wij geloven dat zekerheid voor u als ondernemer afhangt van grip op continuïteit. Via dit speciaal ontwikkelde programma van diensten helpen wij om uw bedrijfscontinuïteit zeker te stellen. Dit leidt tot lagere kosten, efficiënter werken, rust in uw bedrijf en minder storingen. Zelfs een garantie op het doorgaan van uw processen is mogelijk. Het programma is flexibel van opzet en gebaseerd op het in beeld krijgen en beheersen van risico's. En met oplossingen om deze te verkleinen. En als er nog geen oplossing is, dan zoeken wij met u naar een oplossing.

Meer over grip op continuiteit